ทีมแพทย์ของเรา

พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

– แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตรตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

– ประกาศนียบัตร ตจศัลยศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง (Fellowship in dermatosurgery)

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ทำนัด : พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล