ทีมแพทย์ของเรา

พญ.ณิชมน โชคธนะศิริ

สาขา : ทองหล่อ (อาคารอเนกวณิชย์), ไอคอนสยาม, เซ็นทรัลลาดพร้าว, โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บางนา กม.7)

– Master of Science in clinical dermatology, Distinction, Cardiff University, UK

– ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขา : ทองหล่อ (อาคารอเนกวณิชย์), ไอคอนสยาม, เซ็นทรัลลาดพร้าว,

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บางนา กม.7)

– Master of Science in clinical dermatology, Distinction, Cardiff University, UK

– ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำนัด : พญ.ณิชมน โชคธนะศิริ