ทีมแพทย์ของเรา

พญ.นุชเนตร บุณยสิทธิเดช

– แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบามหาวิทยาลัย มหิดล

– ปริญญาโท สาขาตจวิทยา(ผิวหนัง)และชะลอวัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

– อนุมัติบัตร สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนง สาธารณสุขศาสตร์

– Certificated of Participated in the whole face filler and botox at MFU university.

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ทำนัด : พญ.นุชเนตร บุณยสิทธิเดช