ทีมแพทย์ของเรา

พญ.ปิยะนุช ตระกูลพรายงาม

– แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ ธรรมศาสตร์ ( Master of Science Program in Dermatology )

– อมรม และการศึกษาดูงาน Internship in Laser Training Couse of Smartaing Swiss Academy Education in Skin laser treatments, Zurich Switzerland

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ทำนัด : พญ.ปิยะนุช ตระกูลพรายงาม