ทีมแพทย์ของเรา

พญ.ภัทร์นฤน สถิรพงษะสุทธิ

– แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียตรนิยมอันดับสอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

– วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา ร.พ.พระมงกุฎเกล้า แพทยสภา (Board of Dermatology)

– Hugh Greenway Superficial Anatomy, University of California, San Diego

– Cosmetic Dermatology, University of Miami

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ทำนัด : พญ.ภัทร์นฤน สถิรพงษะสุทธิ