ทีมแพทย์ของเรา

พ.ญ.จุฑาพา พงษ์กล่าวขำ

-Certificate elective fellowship of Dermatology department ,Erasmus University Medical Center,Rotterdam,the Netherlands

– Master of science in Dermatology, Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University, Thailand (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) Doctor of medicine, Faculty of

– Medicine, Prince of Songkhla University, Thailand (แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ทำนัด : พ.ญ.จุฑาพา พงษ์กล่าวขำ