ทีมแพทย์

 • สาขาทั้งหมด
 • สาขาปิ่นเกล้า
 • สาขาพารากอน
 • สาขาพาราไดซ์
 • สาขารพ.พริ้นซ์สุวรรณภูมิ
 • สาขาเซ็นทรัลชิดลม
 • สาขาเซ็นทรัลบางนา
 • สาขาเซ็นทรัลพระราม3
 • สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
 • สาขาเซ็นทรัลอีสต์วิลล์
 • สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
 • สาขาไอคอนสยาม
สาขาทั้งหมด
 • สาขาทั้งหมด
 • สาขาปิ่นเกล้า
 • สาขาพารากอน
 • สาขาพาราไดซ์
 • สาขารพ.พริ้นซ์สุวรรณภูมิ
 • สาขาเซ็นทรัลชิดลม
 • สาขาเซ็นทรัลบางนา
 • สาขาเซ็นทรัลพระราม3
 • สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
 • สาขาเซ็นทรัลอีสต์วิลล์
 • สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
 • สาขาไอคอนสยาม

พญ. กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ

พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

พญ.ภัทร์นฤน สถิรพงษะสุทธิ

พญ. ธัญลักษณ์ เหตระกูล

พญ. รวมพร จิตต์มิตรภาพ

พญ.นุชจรินทร์ เตกะจรินทร์

พญ.ปรียาภรณ์ มณีจันทร์

พญ. นิดา เจตาภิวัฒน์

พญ.อุไรวรรณ โลหะอนันต์พงศ์

พญ.สุธาสินี พริ้งศุลกะ