Pneumaliff(Eneriet)

กดแชร์บทความ

นวัตกรรมยกกระชับตามแนวกรอบหน้า ตำแหน่งเดียวกับที่แพทย์ศัลยกรรมตกแต่งใช้ดึงหน้า แต่วิธีการยกกระชับแบบนี้ไม่ต้องใช้เข็ม ไม่ต้องใช้ใบมีด

ดูบทความอื่นๆ