สาขาใกล้บ้าน

ติดต่อเรา

Contact Info

ออฟฟิศชิดลม

อาคารจอดรถเซ็นทรัลชิดลมทาวน์เวอร์ ชั้น 3A เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10310

เบอร์ติดต่อ

Tel : 0-2254-0900
Tel : 0-2254-0901
Tel : 0-2254-0903
Fax : 0-2254-0902

ติดต่อเรา

ผิวดีคลินิก สาขาเซ็นทรัลชิดลม อาคารจอดรถเซ็นทรัลชิดลมทาวน์เวอร์
ชั้น 3A เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10310