ทีมแพทย์ของเรา

นพ.จิโรจ สินธวานนท์

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตรอายุรกรรม สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

– Diploma in Photobiology, Juntendo University, Tokyo, Japan

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ทำนัด : นพ.จิโรจ สินธวานนท์