ทีมแพทย์ของเรา

พญ.นุชจรินทร์ เตกะจรินทร์ MD, MSc.

– แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2556 (MD.(second class honour) Faculty of medicine, Chulalongkorn university)

– ปริญญาบัตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560 (MSc. in dermatology, Chulalongkorn university)

– ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านค่ะต่อยอดสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561 (Diplomate of Fellowship in Dermatosurgery, Chulalongkorn university)

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ทำนัด : พญ.นุชจรินทร์ เตกะจรินทร์ MD, MSc.