ทีมแพทย์ของเรา

พญ. รวมพร จิตต์มิตรภาพ

– ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

– Diploma in clinical dermatology คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

– Research Fellowship in clinical dermatology คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

– Master of Science in dermatology, Boston University, USA

– Fellowship in Cosmetic Dermatology, Mount Sinai Hospital, Miami, USA

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ทำนัด : พญ. รวมพร จิตต์มิตรภาพ