ทีมแพทย์ของเรา

พ.ญ. ชนนิกานต์ เบี้ยวสมบูรณ์

– พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ M.D. (First Class Honours), Prince of Songkla University

– Recent Advances in Aesthetic Dermatology 2019 , PewdeeClinic institute of dermatology

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ทำนัด : พ.ญ. ชนนิกานต์ เบี้ยวสมบูรณ์