เสริมจมูกด้วยสารเติมเต็ม (Filling Substance)

กดแชร์บทความ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

การเสริมจมูกด้วยสารเติมเต็ม (Filling Substance) ต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูง เพราะต้องระวังฉีดเข้าไปในเส้นเลือดบริเวณจมูก ซึ่งอาจเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงได้  ถ้าแพทย์มีประสบการณ์ มีฝีมือและใช้เข็มทู่(Blunt cannula) แทนใช้เข็มคม (needle) และฉีดอย่างนุ่มนวล จะทำให้ปลอดภัย

การฉีดเสริมจมูก เพื่อ

1. ทำให้ใบหน้าคมขึ้น โดยการเพิ่มความสูงของสันจมูก

2. แก้ปัญหาจมูกหัก หรือไม่เรียบ

ดูบทความอื่นๆ