เสริมจมูกด้วยสารเติมเต็ม (Filling Substance)

การเสริมจมูกด้วยสารเติมเต็ม (Filling Substance) ต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูง เพราะต้องระวังฉีดเข้าไปในเส้นเลือดบริเวณจมูก ซึ่งอาจเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงได้  ถ้าแพทย์มีประสบการณ์ มีฝีมือและใช้เข็มทู่(Blunt cannula) แทนใช้เข็มคม (needle) และฉีดอย่างนุ่มนวล จะทำให้ปลอดภัย

การฉีดเสริมจมูก เพื่อ

1. ทำให้ใบหน้าคมขึ้น โดยการเพิ่มความสูงของสันจมูก

2. แก้ปัญหาจมูกหัก หรือไม่เรียบ

ดูบทความอื่นๆ